Branche specifikke

automationsløsninger

VELKOMMEN TIL Flexcon

FlexCon er et automationsfirma med speciale i energibesparende styringssystemer til bygningsautomatik, krematorieanlæg og solfangeranlæg.

Vores løsninger er klimavenlige enten på grund af reduktion af forbrug eller optimering af produktionen. Kort sagt vores løsninger hjælper dig med at reducere din virksomheds CO2 belastningen.

Vores Ydelser

solfangeranlæg

FlexCons medarbejdere har i over 20 år arbejdet med styringer til storskala solvarmeanlæg fra 1.000 – 40.000 m2.

Vores løsninger er baseret på erfaringer fra anlæg over hele verdenen.

Vi har masser af erfaring med integration med kedelstyring, procesanlæg, varmepumper m.v.

KrematorieR

FlexCon er nok Nordens mest erfarne leverandør af automationsanlæg til krematorier. Vi har leveret styringen til mere end 60 anlæg i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Vietnam.

Vores løsningerne har fokus på energiforbrug, driftsoptimering og at genbruge mest muligt af et eksisterende anlæg.

Bygningsautomatik

FlexCons medarbejdere har stor erfaring med automatik til styring af varme, ventilation og lys i bygninger.

Uanset om der er tale om nye eller renovering af eksisterende anlæg, har vores løsninger altid stor fokus på, at udforme den mest optimale løsning til dit anlæg. Dette er uanset om der er tale om en underleverance eller en bygherre sag.

Kontakt os direkte